Disclaimer

Deze disclaimer (“Disclaimer”) beschrijft de algemene richtlijnen, openbaarmakingen en voorwaarden van uw gebruik van de triadontics.com-website (“Website” of “Service”) en alle gerelateerde producten en services (gezamenlijk “Services”) . Deze Disclaimer is een juridisch bindende overeenkomst tussen u (“Gebruiker”, “u” of “uw”) en TRIAdontics bv (zakendoen als “TRIAdontics academy”, “wij”, “ons” of “onze”). Als u deze overeenkomst aangaat namens een bedrijf of andere juridische entiteit, verklaart u dat u de bevoegdheid heeft om een dergelijke entiteit aan deze overeenkomst te binden, in welk geval de termen “Gebruiker”, “u” of “uw” zullen verwijzen naar aan een dergelijke entiteit. Als u niet over een dergelijke bevoegdheid beschikt, of als u het niet eens bent met de voorwaarden van deze overeenkomst, mag u deze overeenkomst niet accepteren en mag u de Website en Services niet openen en gebruiken. Door toegang te krijgen tot en gebruik te maken van de Website en Diensten, erkent u dat u de voorwaarden van deze Disclaimer hebt gelezen, begrepen en ermee akkoord gaat. U erkent dat deze Disclaimer een contract is tussen u en TRIAdontics academy, ook al is het elektronisch en niet fysiek door u ondertekend, en het regelt uw gebruik van de Website en Diensten.

Vertegenwoordiging

Alle opvattingen of meningen die op de Website worden weergegeven, zijn persoonlijk en behoren uitsluitend toe aan TRIAdontics academy en vertegenwoordigen niet die van mensen, instellingen of organisaties waarmee TRIAdontics academy al dan niet in professionele of persoonlijke hoedanigheid is geassocieerd, tenzij expliciet vermeld. Alle meningen of meningen zijn niet bedoeld om een religie, etnische groep, club, organisatie, bedrijf of individu te belasteren.

Inhoud en berichten

U mag geen enkel onderdeel van de Website en Diensten wijzigen, afdrukken of kopiëren. Opname van enig deel van de Website en Diensten in een ander werk, hetzij in gedrukte of elektronische of andere vorm, of opname van enig deel van de Website en Diensten op een andere bron door insluiting, framing of anderszins zonder de uitdrukkelijke toestemming van TRIAdontics academy is verboden.

Vergoeding en sponsoring

De Website en Diensten kunnen vormen van reclame bevatten. Advertentieruimte zal altijd als zodanig worden aangemerkt. Sommige links op de Website kunnen gelieerde links zijn. Dit betekent dat als u op de link klikt en een item koopt, TRIAdontics academy een aangesloten commissie ontvangt.

Medische disclaimer

De informatie die op de Website beschikbaar is, is uitsluitend bedoeld voor algemene gezondheidsinformatie en is niet bedoeld als vervanging voor professioneel medisch advies, diagnose of behandeling. U mag voor uw gezondheidsbehoeften niet uitsluitend vertrouwen op de informatie die op de Website wordt verstrekt. Alle specifieke medische vragen moeten worden voorgelegd aan uw eigen zorgverzekeraar en u dient medisch advies in te winnen met betrekking tot en voordat u wijzigingen aanbrengt met betrekking tot uw gezondheid.

Als u ervoor kiest om de informatie op de website te gebruiken zonder voorafgaand overleg met en toestemming van uw arts, gaat u ermee akkoord de volledige verantwoordelijkheid voor uw beslissingen te aanvaarden en gaat u ermee akkoord TRIAdontics academy, haar agenten, werknemers, contractanten en gelieerde bedrijven onschadelijk te maken. van enige aansprakelijkheid met betrekking tot letsel of ziekte aan u of uw eigendom die voortvloeit uit of verband houdt met uw gebruik van deze informatie.

Recensies en getuigenissen

Getuigenissen worden in verschillende vormen ontvangen via verschillende indieningsmethoden. Het zijn individuele ervaringen, die de ervaringen weerspiegelen van degenen die de Website en Diensten op de een of andere manier hebben gebruikt. Het zijn echter individuele resultaten en de resultaten variëren. We beweren niet dat dit typische resultaten zijn die consumenten over het algemeen zullen bereiken. De getuigenissen zijn niet noodzakelijk representatief voor al diegenen die de Website en Diensten zullen gebruiken, en TRIAdontics academy is niet verantwoordelijk voor de meningen of opmerkingen die beschikbaar zijn op de Website, en deelt deze niet noodzakelijkerwijs. Alle geuite meningen zijn strikt de mening van de reviewers.

De weergegeven getuigenissen worden woordelijk weergegeven, behalve voor grammaticale of typefoutcorrecties. Sommige getuigenissen zijn mogelijk bewerkt voor de duidelijkheid, of ingekort in gevallen waarin de oorspronkelijke getuigenis externe informatie bevatte die niet relevant is voor het grote publiek. Getuigenissen kunnen worden beoordeeld op echtheid voordat ze beschikbaar zijn voor openbare weergave.

Vrijwaring en garanties

Hoewel we er alles aan hebben gedaan om ervoor te zorgen dat de informatie op de website correct is, is TRIAdontics academy niet verantwoordelijk voor eventuele fouten of weglatingen, of voor de resultaten die worden verkregen door het gebruik van deze informatie. Alle informatie op de Website wordt geleverd “zoals ze is”, zonder garantie van volledigheid, nauwkeurigheid, tijdigheid of van de resultaten verkregen door het gebruik van deze informatie, en zonder enige garantie, expliciet of impliciet. TRIAdontics academy is in geen geval aansprakelijk jegens u of iemand anders voor enige beslissing of actie die is genomen op basis van de informatie op de website, of voor enige gevolg-, speciale of soortgelijke schade, zelfs indien op de hoogte gesteld van de mogelijkheid van dergelijke schade. De informatie op de Website kan op elk moment en zonder waarschuwing worden gewijzigd.

Wijzigingen en wijzigingen

We behouden ons het recht voor om deze disclaimer of de voorwaarden met betrekking tot de website en services op elk moment naar eigen goeddunken te wijzigen. Wanneer we dat doen, zullen we de bijgewerkte datum onderaan deze pagina herzien. We kunnen u naar eigen goeddunken ook op andere manieren op de hoogte stellen, bijvoorbeeld via de contactgegevens die u hebt verstrekt.

Een bijgewerkte versie van deze Disclaimer wordt onmiddellijk van kracht na het plaatsen van de herziene Disclaimer, tenzij anders aangegeven. Als u de Website en Services blijft gebruiken na de ingangsdatum van de herziene Disclaimer (of een andere handeling die op dat moment is gespecificeerd), betekent dit dat u instemt met die wijzigingen.

Aanvaarding van deze disclaimer

U erkent deze disclaimer te hebben gelezen en akkoord te gaan met alle voorwaarden. Door toegang te krijgen tot en gebruik te maken van de Website en Diensten stemt u ermee in gebonden te zijn aan deze Disclaimer. Als u niet akkoord gaat met de voorwaarden van deze Disclaimer, bent u niet bevoegd om toegang te krijgen tot of gebruik te maken van de Website en Diensten.

Contact met ons opnemen

Als u vragen, opmerkingen of klachten heeft over deze Disclaimer, raden we u aan contact met ons op te nemen via de onderstaande gegevens:

https://triadontics.com/contact/

[email protected]

Koningin Julianaplein 38a, 1502DV, Zaandam, Nederland

Dit document is voor het laatst bijgewerkt op 18 januari 2022

Scroll naar top